Rozszerzenie katalogu placówek Moduł III

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 sierpnia 2020

Wprowadzono zmiany dot. rozszerzenia katalogu placówek, których podopieczni są uprawnieni do uzyskania świadczenia w ramach Modułu III -  programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi””.

 Decyzją Zarządu PFRON obejmuje, między innymi, rozszerzenie katalogu placówek (których podopieczni są uprawnieni do uzyskania świadczenia w ramach Modułu III programu) o szkoły specjalne przysposabiające do pracy, a także o ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze (OREW) oraz ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze (ORW). Wprowadzone zmiany stanowią odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez środowisko osób niepełnosprawnych oraz postulaty Realizatorów programu. W przypadku szkół specjalnych przysposabiających do pracy wsparcie będą mogły uzyskać osoby pełnoletnie od 18 do 24 roku życia, zaś w przypadku ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – osoby od 18 do 25 roku życia.

Druk wniosku wraz z załącznikami

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-08-03
Data publikacji:2020-08-03
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Zbigniew Uss Wąsowicz
Liczba odwiedzin:53