Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

PFRON kontynuuje wsparcie oferowane w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

3 listopada 2020

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o przedłużeniu terminów składania wniosków oraz zapotrzebowań w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Czytaj więcej o: PFRON kontynuuje wsparcie oferowane w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

OGŁOSZENIE DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZIE W STASZOWIE

16 października 2020

O G Ł O S Z E N I E

 W związku z wejściem w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1758) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie wydaje ogłoszenie w sprawie ograniczeń w zakresie wykonywania zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie w związku z zamknięciem budynku Starostwa Powiatowego w Staszowie. Ograniczenia wejdą w życie z dniem 19 października br. i będą obowiązywały do odwołania.

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZIE W STASZOWIE

Unieważnienie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zorganizowanie konferencji podsumowująco-integracyjnej w ramach projektu pn. „Bo jednak z rodziną”

15 października 2020

Unieważnienie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zorganizowanie konferencji podsumowująco-integracyjnej w ramach projektu pn. „Bo jednak z rodziną” 

realizowanego przez Powiat Staszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie – Lidera Projektu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Amazonek Ziemi Staszowskiej oraz Gminą Połaniec/Ośrodkiem Pomocy Społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 -Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie RPSW.09.02.00 - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie RPSW.09.02.01 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-03-23
Data publikacji:2016-03-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:16664