Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na przeprowadzenie kompleksowej usługi dotyczącej zorganizowaniu wyjazdowych warsztatów integracyjnych uczestników projektu „Bo jednak z rodziną”

16 sierpnia 2019

Uchwała Nr 3/2019

Stowarzyszenia Amazonek Ziemi Staszowskiej

z dnia 13 sierpnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na przeprowadzenie kompleksowej usługi dotyczącej zorganizowaniu wyjazdowych warsztatów integracyjnych uczestników projektu „Bo jednak z rodziną” realizowanego w partnerstwie przez Powiat Staszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Amazonek Ziemi Staszowskiej oraz Gminą Połaniec/Ośrodkiem Pomocy Społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPSW.09.00.00  -Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie RPSW.09.02.00 - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie  RPSW.09.02.01 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w sprawie powołania Komisji Konkursowej

16 sierpnia 2019

Uchwała Nr 4/2019

Stowarzyszenia Amazonek Ziemi Staszowskiej

z dnia 13 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na przeprowadzenie kompleksowej usługi dotyczącej zorganizowaniu wyjazdowych warsztatów integracyjnych uczestników projektu „Bo jednak z rodziną” realizowanego w partnerstwie przez Powiat Staszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Amazonek Ziemi Staszowskiej oraz Gminą Połaniec/Ośrodkiem Pomocy Społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPSW.09.00.00  -Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie RPSW.09.02.00 - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie  RPSW.09.02.01 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w sprawie powołania Komisji Konkursowej

16 sierpnia 2019

Uchwała Nr 6/2019

Stowarzyszenia Amazonek Ziemi Staszowskiej

z dnia 13 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na udzielanie porad prawnych w ramach projektu pn. „Bo jednak z rodziną”

realizowanego w partnerstwie przez Powiat Staszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Amazonek Ziemi Staszowskiej oraz Gminą Połaniec/Ośrodkiem Pomocy Społecznej

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPSW.09.00.00  -Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie RPSW.09.02.00 - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie  RPSW.09.02.01 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-03-23
Data publikacji:2016-03-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5716