PCPR Staszów

Aktualności

Artykuły

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na ubezpieczenie sprzętu komputerowego i TV

11 września 2020

Staszów, dnia 11.09.2020 r.

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na ubezpieczenie sprzętu komputerowego i TV

w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

w okresie epidemii COVID-19"

PFRON wydłuża terminy na składanie wniosków i realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w Module III

8 września 2020

Wydłużenie terminów na składanie wniosków i realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w Module III.

W odpowiedzi na postulaty samorządów Zarząd PFRON, podjął decyzję zmieniającą Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w Module III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

 Wprowadzone zmiany dotyczą:

  • wydłużenia do dnia 15 października 2020 r. terminu składania przez osoby niepełnosprawne wniosków o dofinansowanie w ramach modułu III (dotychczas obowiązywał termin 4 września 2020 r.),
  • wydłużenia do dnia 2 listopada 2020 r. terminu składania przez realizatorów programu do PFRON zapotrzebowań na środki w ramach modułu III (dotychczas obowiązywał termin 15 września 2020 r.),

Konsekwencją wydłużenia terminu na składanie wniosków jest zmiana kryterium stanowiącego, że pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 15 października 2020 roku (dotychczas obowiązywał termin 4 września 2020 roku), możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

Ewentualne informacje dotyczące programu można uzyskać u pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie Tel. 15 866 50 77, 15 864 30 58 (w godz. 8.00-15.00) lub stronie internetowej pcpr.staszowski.eu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę sprzętu komputerowego

31 sierpnia 2020

Staszów, dnia 31 .08.2020 r.

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na zakup i dostawę sprzętu komputerowego

w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"

Czytaj więcej o: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę sprzętu komputerowego

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-03-23
Data publikacji:2016-03-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:15084