Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

C.d. ….projektu „Bo jednak z rodziną”

24 sierpnia 2020
Przejdź do - C.d. ….projektu  „Bo jednak z rodziną”

C.d. ….projektu  „Bo jednak z rodziną”

 Powiat Staszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie nadal realizuje projekt pn.”Bo jednak z rodziną”  jako  lider w partnerstwie z ze Stowarzyszeniem Amazonek Ziemi Staszowskiej oraz Gminą Połaniec/Ośrodkiem Pomocy Społecznej współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Os. Priorytetowa RPSW.09.00.00 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie RPSW.09.02.01 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Czytaj więcej o: C.d. ….projektu „Bo jednak z rodziną”

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę sprzętu komputerowego

19 sierpnia 2020

 Staszów, dnia 19.08.2020 r.

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na zakup i dostawę sprzętu komputerowego

w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

w okresie epidemii COVID-19"

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

Czytaj więcej o: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę sprzętu komputerowego

Zaproszenie do złożenie oferty cenowej

6 sierpnia 2020

Wojewoda Świętokrzyski                                                                    Ministerstwo Rodziny,

                                                                                     Pracy i Polityki Społecznej

 Staszów, dnia 6.08.2020 r.

 ZAPROSZENIE

do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19"

Czytaj więcej o: Zaproszenie do złożenie oferty cenowej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-03-23
Data publikacji:2016-03-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:15081