Jesteś tutaj: Start / Projekty

Projekty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Podpisana umowa na realizacje projektu „ Bo jednak z rodziną”

 

Powiat Staszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie w dniu 5 lipca 2019 r. podpisał umowę o dofinansowanie projektu  pozakonkursowego partnerskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 9.2.1 rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Projekt  pozakonkursowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem,  Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, realizowany będzie przez Powiat Staszowski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie jako lidera projektu  w partnerstwie z Gminą Połaniec/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Połańcu oraz Stowarzyszeniem Amazonek Ziemi Staszowskiej pn. „Bo jednak z rodziną”. Ogólna wartość projektu wynosi 909.729,91 zł.

W ramach projektu „Bo jednak z rodziną”  realizowane będzie wsparcie na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny, tj. działania asystenta rodziny, grupy wsparcia, interwencja kryzysowa,  warsztaty i  poradnictwo dla rodzin, w tym m.in. specjalistyczne, terapeutyczne i prawne.  Działania skierowane są do wychowanków rodzin zastępczych, rodziców zastępczych, osób niepełnosprawnych grupy amazonek oraz grupy rodzin i wychowanków rodzin z problemem wychowawczym. Realizacja projektu w okresie od kwietnia 2019 r. do grudnia 2020 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-09-09
Data publikacji:2019-09-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Zbigniew Uss Wąsowicz
Liczba odwiedzin:1391